Francja nie zwalnia tempa i wprowadza zmiany dotyczące CBD!

Pod koniec listopada 2021 r. informowaliśmy Państwa o opinii Komisji Europejskiej na temat zmian we Francji, które miały uregulować stosowanie konopi.

30 grudnia 2021 r. francuski rząd opublikował Order of 30 December 2021 implementing Article R. 5132-86 of the Public Health Code – oznacza to dostosowanie francuskiego prawa do założeń wyroku TSUE.

Co zawiera dekret?

  • Uprawa, import, eksport, przemysłowe i komercyjne zastosowanie konopi jest dopuszczalne, jeżeli spełnione są następujące warunki: tylko odmiana Cannabis sativa L., w których poziom THC nie przekracza 0,30% oraz które są ujęte m.in. we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub oficjalnym katalogu gatunków i odmian roślin uprawianych we Francji;
  • Ekstrakt z konopi może być odtąd wytwarzany z całej rośliny (!);
  • Ekstrakty z konopi i produkty detaliczne zawierające takie ekstrakty mogą zawierać śladowe ilości do 0,30% THC – z zastrzeżeniem innych limitów określonych przez prawo europejskie;
  • Produkty pochodzące z konopi, które spełniają wyżej wspomniane wymagania, mogą być importowane z krajów poza UE lub eksportowane poza UE – produkty powinny posiadać dokumentację, która potwierdza zgodność z dekretem.

Należy podkreślić, że sprzedaż konsumentom kwiatów lub surowych liści konopi we wszystkich postaciach, samodzielnie lub w połączeniu z innymi składnikami, jak i posiadanie przez konsumentów oraz ich konsumpcja pozostają zabronione!

Dekret zawiera również załącznik, który określa metodę oznaczania ilościowego THC w odmianach konopi.

Z całym tekstem dekretu można zapoznać się pod adresem: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044793213  

W przypadku wątpliwości dot. produktów z CBD zapraszamy do kontaktu! Nasi doświadczeni prawnicy pozostają do Państwa dyspozycji.

Przewiń do góry