Uprawa konopi włóknistych stała się popularną formą działalności w Polsce. Na coraz większe zainteresowanie tą tematyką mają również wpływ procedowane w Sejmie ustawy, które dają nadzieję na możliwość uprawy w Polsce medycznej marihuany – zgodnie z projektem przekazanym do prac Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprawą mogłyby zajmować się instytuty badawcze.

Nie każdy jednak wie, że również skup konopi włóknistych jest uzależniony od posiadania odpowiedniego zezwolenia.

Skup konopi włóknistych można prowadzić jedynie po otrzymaniu zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy. Zezwolenie określa zakres i cel takiej działalności.

Skup można prowadzić pod warunkiem zawarcia umowy kontraktacji z prowadzącym uprawę konopi włóknistych.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek, do którego dołącza się:

  1. oświadczenie, że wnioskodawca dysponuje magazynem lub środkiem transportu, zabezpieczonym przed kradzieżą;
  2. zobowiązanie do przekazywania na żądanie marszałka województwa informacji dotyczących zakresu i celu prowadzonej działalności.

Wniosek jest odpłatny. Za wydanie zezwolenia wnioskodawca zapłaci 125 zł.

Zgodnie z informacjami Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej już pod koniec 2020 r. pozwolenie na skup konopi posiadało prawie 50 podmiotów – w zakresie województwa mazowieckiego, zaś w województwie lubelskim zezwolenie otrzymało prawie 40 podmiotów!

Przypominamy, że urząd marszałkowski analizuje sytuację dotyczącą zagrożenia narkomanią oraz zapotrzebowanie na surowce i tradycję uprawy maku i konopi włóknistych na swoim terenie, zaś sejmik każdego województwa podejmuje uchwałę określającą ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.

Przewiń do góry