W dobie sklepów internetowych większość towarów, w tym żywność, kupujemy za pomocą aplikacji lub strony internetowej. Zakup suplementów diety przez Internet nikogo nie dziwi. Jednak czy wszyscy są ,,za” sprzedażą leków bez recepty online?

Na początku sierpnia 2022 r. w sejmie przedłożono projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego. Jedną z proponowanych zmian jest umożliwienie sprzedaży leków ziołowych przez sklepy zielarsko-medyczne. Zdaniem posłów takie rozwiązanie ma na celu szybszą wysyłkę leków bezpośrednio do pacjenta.

Projekt przewiduje, że działalność w zakresie wysyłkowej sprzedaży leków przez sklepy zielarsko-medyczne byłaby uwarunkowana uzyskaniem zezwolenia od Inspekcji Farmaceutycznej. Sklepy z  zezwoleniem podlegałyby nadzorowi tego organu.

O wydanie zezwolenia nie mogłyby zaś starać się osoby, które prowadzą lub są powiązane z podmiotami prowadzącymi na terytorium Polski co najmniej cztery sklepy zielarsko-medyczne.

Z zaproponowanym rozwiązaniem stanowczo nie zgadza się Naczelna Izba Aptekarska.

Zgodnie z informacjami, które zostały udostępnione do wiadomości publicznej, samorząd aptekarski zwrócił się do jednego z posłów-pomysłodawców. W swoim stanowisku NIA wskazała, że taka propozycja jest bardzo niebezpieczna z uwagi na potencjalną możliwość wykorzystania takiego kanału dystrybucji do nielegalnego obrotu lekami.

Co więcej, przedstawiciele samorządu aptekarskiego wskazują, że braki kadrowe w inspekcji mogą przyczynić się do negatywnych skutków nowelizacji.

Należy również podkreślić, że podmioty, które mogłyby uzyskać zezwolenie, nie są obecnie zobowiązane, na przykład, do przekazywania informacji o przeprowadzonych transakcjach produktami leczniczymi do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Z projektem nowelizacji można zapoznać się pod adresem: http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-989-2022/$file/9-020-989-2022.pdf

Przewiń do góry