Lista substancji zakazanych w produkcji środków spożywczych może stać się prawnie wiążąca!

Zespół do spraw Suplementów Diety (Zespół) działający przy Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS) wydał w 2021 r. uchwały prezentujące listę substancji i surowców roślinnych, które nie mogą być stosowane w suplementach diety. Uchwały GIS nie mają mocy prawnie wiążącej – jednak lista zakazanych substancji może zyskać odmienny charakter.

11 stycznia 2021 r. ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności!

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza projekt, jest dodanie §3 pkt 3a, zgodnie z którym ,, Wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych określa załącznik do rozporządzenia”. Załącznik zawiera listę 10 substancji, które są tożsame z substancjami zakazanymi w uchwałach Zespołu.

Zmiana rozporządzenia jest uzasadniania właśnie wspomnianymi uchwałami Zespołu oraz bezpieczeństwem konsumentów. Substancje  będą zakazane w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety i w konsekwencji nie będą mogły być ich składnikami. Projektowane rozporządzenie będzie obowiązywało podmioty wprowadzające do obrotu środki spożywcze, w tym suplementy diety, a także będzie podstawą przy rozpatrywaniu powiadomień o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu suplementów diety zawierających w swoim składzie zakazane substancje.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od daty ogłoszenia.

Środki spożywcze zawierające substancje inne niż witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do rozporządzenia wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Krótki okres na wycofanie z obrotu produktów niespełniających wymagań określonych w projektowanym rozporządzeniu jest uzasadniony ze względu na bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów.

Ewentualne uwagi do projektu można składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania projektu.

Z treścią projektu mogą Państwo zapoznać się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12355304/12847060/12847061/dokument539128.pdf

Zachęcamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na LinkedIn, gdzie na bieżąco będziemy informować o zmianach. W przypadku chęci konsultacji zapraszamy do kontaktu.

Przewiń do góry