Postępowanie inspekcji sanitarnej dotyczące produktów konopnych nie musi wiązać się z wycofaniem produktów z obrotu!

Inspekcja Sanitarna korzysta ze swoich uprawnień w zakresie wszczynania postępowań dotyczących reklamy, prezentacji, a także wprowadzania do obrotu produktów ze składnikami konopnymi. Niektóre postępowania pierwszej instancji nie kończą się pozytywnie dla przedsiębiorców. Nie warto się jednak poddawać!

Miło nam poinformować, że przykładem potwierdzającym zasadność złożenia odwołania jest decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego dotycząca postępowania, w którym stronę reprezentowały specjalistki FoodMedLaw – Marta Łanoch oraz Katarzyna Wójcik.

Głównym zarzutem podniesionym przez nasze specjalistki, który był również jedną z podstaw uchylenia decyzji, był fakt braku stwierdzenia i udowodnienia przez inspekcję zagrożenia w związku z brakiem historii spożycia CBD. Organ pierwszej instancji ograniczył się wyłącznie do powołania się na Katalog Nowej Żywności i Opinię Komisji ds. Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia, które jak powszechnie wiadomo nie są wiążące prawnie.

W odwołaniu FoodMedLaw zwróciło również uwagę na szereg błędów proceduralnych, których dopuścił się Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Doświadczenie całego zespołu FoodMedLaw w sprawach dotyczących składników konopnych jest dużym atutem podczas prowadzonych postępowań. Chętnie służymy pomocą przedstawicielom rynku spożywczego, w tym przedsiębiorcom, którzy w ramach swojej działalności oferują konsumentom żywność konopną.

Przewiń do góry