Kolejne dobre wieści dla branży konopnej!

17 listopada 2021 r. francuski Sąd Apelacyjny w Aix-en-Provence wydał wyrok w głośnej sprawie wprowadzania do obrotu produktów opartych na CBD. Orzeczenie jest potwierdzeniem, a także kontynuacją przełomowego wyroku z listopada 2020 r., w którym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), orzekł, że państwa członkowskie UE nie mogą zabronić wprowadzania do obrotu kannabidiolu (CBD) wyekstrahowanego w całości z rośliny Cannabis sativa. Informowaliśmy o tym w jednym z naszych wpisów.

W 2015 r. wspólnicy KanaVape zostali oskarżeni o sprzedaż produktów do waporyzacji zawierających naturalne CBD – niepsychotropową substancję zawartą w konopiach (Cannabis sativa L.). Na mocy ówczesnego prawa francuskiego zakazano sprzedaży produktów pochodzących z całej rośliny, a więc wszystkich produktów zawierających naturalne CBD.

Spółka wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego w Aix-en-Provence, wskazując, że zakaz sprzedaży CBD z rośliny Cannabis sativa w całości jest sprzeczny z prawem UE. Francuski sąd apelacyjny skierował do TSUE zapytanie prejudycjalne, na podstawie którego 19 listopada 2020 r. został wydany wspomniany już wyrok. TSUE stwierdził, że francuski ogólny zakaz dotyczący CBD jest sprzeczny z prawem UE, chyba że francuskie przepisy zostaną uznane przez sąd odsyłający za właściwe i proporcjonalne do ochrony zdrowia publicznego. 

17 listopada 2021 r. – prawie rok od przełomowego wyroku TSUE – francuski Sąd Apelacyjny potwierdził, że zakaz nie jest odpowiedni i proporcjonalny z punktu widzenia ochrony zdrowia publicznego, a zatem rzeczywiście sprzeczny z prawem UE. Na tej podstawie oddalił wszystkie zarzuty karne. 

To kolejny francuski wyrok, po wyroku Cour de cassation, który potwierdza orzeczenie TSUE. Jest to pozytywna wiadomość dla europejskiego rynku konopnego, który ciągle się rozwija.

Jeśli potrzebują Państwo wyspecjalizowanego doradztwa prawnego dotyczącego produktów z CBD, to zachęcamy do kontaktu – z chęcią pomożemy!

Przewiń do góry