Aktualnie trwają prace nad zmianą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

Stały Komitet ds. kosmetyków przyjął projekt rozporządzenia ws. zmian w etykietowaniu alergenów zapachowych.

Projekt zakłada zwiększenie do około 80 alergenów zapachowych, które mają być obowiązkowo wskazane w oznakowaniu kosmetyków lub poprzez alternatywny sposób (ulotki, etykiety itp.). Obecność substancji musi być uwzględniona w wykazie składników, w przypadku, gdy jej stężenie przekracza: 0,001% w produkcie niespłukiwanym i 0,01 % w produkcie spłukiwanym.

Rozporządzenie ma wejść w życie 20 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Jednakże przewiduje ono również okresy przejściowe, tj.:

  • 3 lata na wprowadzanie do obrotu
  • 5 lat na udostępnianie produktów niespełniających wymagań na rynku.

Zmiany będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotów na rynku kosmetyków. Zachęcamy zatem do śledzenia z nami wiadomości w tym zakresie.

Przewiń do góry