Wyrok SN – od kandydatów na lekarzy spoza UE nie można żądać udokumentowania znajomości języka polskiego

W dniu 29 grudnia 2021 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok po rozpatrzeniu skargi Ministra Zdrowia na uchwałę NRL wprowadzającej wymóg przedstawienia dokumentacji potwierdzającej znajomość języka polskiego.

Spór powstały na tym tle związany był z przyjęciem przez Naczelną Radę Lekarską uchwały, w której samorząd lekarski określił dodatkowe warunki do wydania pozwolenia na wykonywanie zawodu, w tym właśnie przedstawienie dokumentacji znajomości języka polskiego.

Z powyższym nie zgodził się Minister Zdrowia, który zaskarżył ww. uchwałę do SN.

Zgodnie z ogłoszonym wyrokiem lekarz, który zdobył kwalifikacje poza granicami UE i uzyskał od Ministra Zdrowia zgodę na warunkowe wykonywanie zawodu w Polsce, nie musi dokumentować znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie – SN przyznał zatem rację Ministrowi Zdrowia i uchylił częściowo wspomnianą uchwałę.

Jako podstawę wydanego wyroku, Sąd wskazał, że Naczelna Rada Lekarska w swoich uchwałach nie może wykraczać poza uregulowania ustawy: „Nie można regulacji ustawowej, która wprowadza uproszczenie trybu dostępu do zawodu lekarza w określonym zakresie, zniekształcać w jakikolwiek sposób uchwałami samorządu zawodowego”.

Wydany wyrok został przez Naczelną Radę Lekarską przyjęty z rozczarowaniem, w ocenie której, prowadzone przez Radę działania miały służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentom.

Przewiń do góry