Podmioty działające na rynku spożywczym mają świadomość, że komunikacja o właściwościach składników jest tematem złożonym.

W przypadku żywności, w tym suplementów diety, nie możemy „powiedzieć” wszystkiego. Dzieje się tak za sprawą unijnego rozporządzenia 1924/2006, które reguluje kwestie oświadczeń użytych w komunikatach o charakterze handlowym, dotyczących środków spożywczych.

Oświadczenia są obecnie poddawane ocenie naukowej przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Następnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii,  Komisja Europejska wydaje decyzję  o udzieleniu zezwolenia lub odmowie, która skutkuje opublikowaniem rozporządzenia.

Każdy podmiot, który chce stosować oświadczenie zdrowotne, które nie figuruje w wykazach oświadczeń zdrowotnych, musi postępować zgodnie z procedurami wydawania zezwoleń przewidzianymi w rozporządzeniu 1924/2006 w zależności od rodzaju danego oświadczenia.

W szczególności musi on sporządzić dokumentację wniosku o udzielenie zezwolenia, która zostanie przedłożona właściwemu organowi wybranego przez siebie państwa członkowskiego.

Oprócz oświadczeń posiadających zezwolenie mamy również oświadczenia oczekujące, tzw. oświadczenia pending.

Ich proponowaną treść możemy odnaleźć, między innymi, na stronie EFSA. Jednak nie dla każdego odnalezienie się w gąszczu europejskiego narzędzia jest proste.

Francuska Generalna Dyrekcja ds. Polityki Konkurencji, Spraw Konsumenckich i Zwalczania Nadużyć Finansowych (DGCCRF), aby pomóc swoim przedsiębiorcom zidentyfikować interesujące oświadczenia pending uruchomiła specjalne narzędzie.

Plik Excel, opracowany przez francuski organ, obejmuje wszystkie użyteczne oświadczenia zdrowotne, w tym oświadczenia pending.

W pliku znajdziemy również tłumaczenia na język francuski. Co więcej narzędzie pozwala na zidentyfikowanie oświadczeń o charakterze terapeutycznym, których stosowanie jest zabronione (nie możemy wskazywać, że środek spożywczy zapobiega lub leczy chorobę u ludzi).

DGCCRF udostępniła także instrukcję obsługi, która pomoże przedsiębiorcom ustalić czy interesujące ich oświadczenie może zostać użyte.

Narzędzie oraz instrukcję znajdą Państwo pod adresem: https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/Etiquetage-des-produits/Allegations-nutrionnelles-et-de-sante

Przewiń do góry