Aplikacja lokalizującą apteki tylko jednej sieci jako naruszenie zakazu reklamy aptek

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył ostatnio karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł na jedną z sieci aptecznych działających na terenie Polski. Aplikacja „Mój farmaceuta” została uznana bowiem za niedozwoloną reklamę aptek, o czym szerzej poniżej.

Jako uzasadnienie wydanej przez siebie decyzji WIF wskazał, że potencjalni użytkownicy aplikacji byli na różny sposób zachęcani do jej zainstalowania. Zorganizowany został m.in. konkurs, w którym do wygrania były vouchery o różnej wartości. Aby wziąć udział w konkursie, konieczne było zainstalowanie wspomnianej aplikacji.

Akcja informacyjna obejmowała natomiast wydawanie ulotek, wywieszanie plakatów, umieszczanie specjalnych nadruków na odwrocie paragonów czy sporadycznie ustnie podczas wydawania ulotki.

Spółka, broniąc się, twierdziła, że aplikacja nie zawierała żadnych informacji dotyczących rabatów czy promocji, a funkcjonalność aplikacji miała zapewnić jedynie informacje o najbliższej lokalizacji apteki względem użytkownika wraz z informacjami o godzinach ich otwarcia i numerem kontaktowym.

„Odnosząc się do prowadzonego w ramach Aplikacji mobilnej Konkursu, Pełnomocnik uzasadnił, że „przedmiotem konkursu był wybór Strona 26 z 32 oryginalnej odpowiedzi na pytanie „(…)?”, a celem konkursu było propagowanie zdrowych nawyków wśród pacjentów i zwiększenie świadomości użytkowników aplikacji”. Pełnomocnik zwrócił uwagę na fakt, że „Strona (ani żadna z aptek wskazanych w piśmie) nie odnosi żadnych korzyści wynikających z działania aplikacji, w związku z czym aplikacja ma na celu promocję nie samej apteki, a zdrowotnego stylu życia i zwiększenia świadomości”.

WIF nie uznał argumentów Spółki, stwierdzając, że szereg okoliczności przemawia za tym, iż informacja ta miała na celu zwiększenie sprzedaży przez aptekę. Co więcej, logo apteki, zdaniem Organu, było bardzo podobne do logo aplikacji.

Organ w uzasadnieniu wskazał, że reklamą działalności apteki jest każde działanie ukierunkowane na zachęcanie potencjalnych klientów do dokonywania zakupu usług farmaceutycznych w konkretnej aptece lub punkcie aptecznym, a tym samym zwiększenie sprzedaży – niezależnie od form i metod prowadzenia samej reklamy oraz użytych do jej realizacji środków. Istotne, aby celem było zwiększenie sprzedaży produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.

Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, Strona prowadzi akcję marketingową, zachęcającą do skorzystania z Aplikacji. Pacjentom korzystającym z funkcji Aplikacji „Wyszukiwanie najbliższych aptek” promowane są apteki (…). W zależności od powiększenia mapy wyświetlają się na niej liczba aptek (…) w interesującym pacjenta obszarze, a po powiększeniu, wyłącznie apteki (…) oznaczane są one na mapie dużą (…) pinezką z (…). Sama Aplikacja promowana jest za pośrednictwem Aptek w okresie co najmniej od marca 2021 r. (wyjaśnienia kierowników Aptek. Tym samym Strona zachęca do skorzystania z oferty wyłącznie jednej z sieci aptek, w tym Aptek. Przy okazji prowadzenia akcji promującej Aplikację, Strona prowadziła również reklamę Aptek oraz ich działalności.

Takie działanie musi zostać zakwalifikowane jako naruszająca zakaz, o którym mowa w art. 94a P.f.”

Przewiń do góry