Kwestia dopuszczalności użycia CBD w środkach spożywczych nadal budzi wielkie emocje.

Na sytuację tej substancji wpływa wiele czynników, między innymi: wydany w 2020 r. wyrok TSUE oraz zmiany Wspólnej Polityki Rolnej UE, która zmieni limit THC z 0,2% na 0,3% w suchej masie, a także proponowane zmiany w polskim prawie, które również proponują zmianę limitu THC do poziomu 0,3%.

Co więcej, przed Komisją Europejską zostały przedłożone wnioski o przeprowadzenie procedury autoryzacyjnej CBD jako nowej żywności.

Co wiemy o wnioskach?

Wnioski dotyczą syntetycznej formy CBD, czyli nie pochodzącej z rośliny Cannabis sativa L.

Co więcej większość wniosków wskazuje na użycie kannabidiolu jako składnika suplementów diety, a nie zwykłej żywności. Ze streszczeń wynika, że proponowane porcje składnika są zróżnicowane: od 30 mg/dzień, nawet do 150 mg/dzień.

Co ważne, wszyscy wnioskodawcy wnieśli do ochronę danych zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności.

Co oznacza ochrona danych?

Na wniosek wnioskodawcy, jeżeli jest on poparty właściwymi i możliwymi do zweryfikowania informacjami przedstawionymi we wniosku nie można bez zgody pierwotnego wnioskodawcy wykorzystać nowo uzyskanych dowodów naukowych lub danych naukowych, które przedstawiono na poparcie wniosku, w odniesieniu do kolejnego wniosku w okresie pięciu lat od daty wydania zezwolenia dla nowej żywności.

W przypadku uzyskania zezwolenia tylko wnioskodawcy będą mogli wprowadzać do obrotu CBD przez okres trwania ochrony, który wynosi 5 lat.

Od każdej zasady istnieją oczywiście wyjątki. Wprowadzać do obrotu CBD będą mogli inni przedsiębiorcy, jeżeli kolejny wnioskodawca uzyska zezwolenie dotyczące przed­miotowej nowej żywności, czyli CBD, bez powoływania się na zastrze­żone dowody naukowe lub dane naukowe objęte ochroną zgodnie z art. 26 rozporzą­dzenia lub za zgodą wnioskodawcy, który uzyskał zezwolenie.

W FoodMedLaw stale obserwujemy rynek konopny, proponowane oraz zachodzące zmiany. Na naszej stronie oraz profilu na LinkedIn na bieżąco informujemy Państwa o wszystkich ważnych wydarzeniach!

Przewiń do góry