EFSA wydała opinię naukową na temat górnego tolerowanego poziomu spożycia (UL) witaminy B6. Opinia związana jest z ryzykiem rozwoju neuropatii obwodowej z powodu nadmiernego spożycia witaminy B6.

  1. UL a RDA – czym się różni?

Warto zaznaczyć, że wskaźnik „UL” nie jest tożsamy i nie należy go mylić z innymi wskaźnikami, takimi jak np. „spożyciem referencyjnym dla populacji” czy też „zalecanym spożyciem”. UL oznacza bowiem najwyższy biologicznie tolerowany poziom zwyczajowego spożycia danego składnika ze wszystkich źródeł (z żywności, wody pitnej, suplementów diety) niewywołujący niekorzystnych dla zdrowia efektów u prawie wszystkich (97,5%) osób w danej populacji[1]. Zaś według definicji EFSA UL to maksymalny poziom całkowitego, stałego dziennego spożycia składnika odżywczego (ze wszystkich źródeł) uznanego za mało prawdopodobny, aby stwarzały ryzyko niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi[2].

„Zalecane spożycie” (RDA – Recommended Dietary Allowance) to poziom spożycia składników odżywczych pokrywający zapotrzebowanie prawie wszystkich osób w danej grupie. Różnice są bardzo duże, bo o ile RDA na witaminę B6 wynosi około 1,3 – 1,7 mg/dobę w zależności od wieku i płci[3] (a referencyjna wartość spożycia wg rozporządzenia 1169/2011 – 1,4 mg na dobę), to dotychczasowy UL dla witaminy B6 wynosił 25 mg na dobę. Co więcej, UL w zależności od regionu może być jeszcze większy, gdyż obowiązujący w USA limit to 100 mg na dobę.

Obecnie obowiązujące w Polsce wytyczne wskazują maksymalny poziom witaminy B6 w suplementach diety (poziom ten nie jest jednoznaczny z UL, gdyż dot. tylko suplementów a nie sumarycznego spożycia danej witaminy ze wszystkich źródeł) na poziomie 18 mg. Poziom ten wynika  uchwały Zespołu do spraw Suplementów Diety, działającego przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej.

  • Nowe poziomy UL wg EFSA

Opinia EFSA wskazuje natomiast na następujące poziomy UL:

Wiekmg/dobę
4–6 miesięcy2.2
7–11 miesięcy2.5
1–3 lat3.2
4–6 lat4.5
7–10 lat6.1
11–14 lat8.6
15–17 lat10.7
Dorośli, kobiety w ciąży, kobiety karmiące12
  • Czego możemy się spodziewać w związku z opinią EFSA?

Opinia EFSA wskazująca na niższe, niż dotychczas, poziomy UL, powinna skutkować przyjęciem nowej uchwały przez Zespół do spraw Suplementów Diety. Skoro bowiem UL ma wynosić 12 mg na dobę, to maksymalny poziom witaminy B6 w suplementach diety powinien być jeszcze niższy, gdyż uwzględnić on musi spożycie witaminy B6 z innych źródeł.

Niemniej jednak wskazać musimy, iż uchwały Zespół do spraw Suplementów Diety nie są wiążące. Obecnie, przy przyjętym w wytycznych poziomie UL dla witaminy B6 18 mg na dobę, dostępne są na rynku suplementy diety zawierające nawet 100 mg witaminy B6.


[1] Red. Mirosław Jarosz, Ewa Rychlik, Katarzyna Stoś, Jadwiga Charzewska, „Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2020, str. 18.

[2] European Food Safety Authority,  Scientific Committee on Food Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies „Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals”, 2006, str. 9.

[3] Red. Mirosław Jarosz, Ewa Rychlik, Katarzyna Stoś, Jadwiga Charzewska, „Normy żywienia dla populacji Polski i ich zastosowanie”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 2020, str. 220.

Przewiń do góry