Terminy „GREEN CLAIMS” oraz „GREENWASHING” – co oznaczają?

GREEN CLAIMS są to tzw. oświadczenia czy etykiety środowiskowe. Jak wykazują badania, konsumentom niejednokrotnie ciężko jest zrozumieć, co dokładnie oznaczają.

Komisja podjęła próbę pewnego usystematyzowania ich stosowania, ponieważ zgodnie z szacunkami, obecnie na rynku stosowanych jest więcej niż 200 rodzajów etykiet środowiskowych, w tym samych dotyczących emisji dwutlenku węgla jest ponad 80.

Ważne jest, aby deklaracje dotyczące efektywności środowiskowej firm i produktów były wiarygodne, porównywalne i możliwe do zweryfikowania w całej UE. Wiarygodne informacje środowiskowe umożliwiłyby podmiotom rynkowym – konsumentom, firmom, inwestorom – podejmowanie bardziej ekologicznych decyzji.

Czym innym jest natomiast GREENWASHING. Określenie te przypisuje się działaniom firm wywołującym fałszywe wrażenie o swoim pozytywnym wpływie na środowisko. Greenwashing wprowadza w błąd uczestników rynku i nie daje przewagi tym firmom, które starają się działać korzystanie na środowisko poprzez swoje produkty i operacje.

Oprócz Komisji Europejskiej swoje wytyczne przedstawił również brytyjski Competition and Markets Authority, który dodał następujące wymogi:

  • muszą być prawdziwe i dokładne– firmy muszą przestrzegać twierdzeń, o których informują w ramach komunikacji swoich produktów, usług, marek i działań;
  • deklaracje muszą być jasne i jednoznaczne;
  • nie należy pomijać ważnych informacji;
  • wszelkie porównywane produkty powinny spełniać te same potrzeby lub być przeznaczone do tego samego celu;
  • deklaracje powinny uwzględniać pełen cykl życia produktu;
  • deklaracje muszą być uzasadnione: przedsiębiorstwa powinny być w stanie poprzeć swoje twierdzenia solidnymi, wiarygodnymi i aktualnymi dowodami.

Ponadto warto przypomnieć, że w odniesieniu do żywności podstawową regulację stanowi rozporządzenie nr 1160/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, w którym art. 36 ust. 2 określa, że: „Informacje na temat żywności przekazywane na zasadzie dobrowolności muszą spełniać następujące wymogi:

a)          nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd, o czym mowa w art. 7;

b)          nie mogą być niejednoznaczne ani dezorientować konsumenta; oraz

c)           muszą być, w stosownych przypadkach, oparte na odpowiednich danych naukowych.”

Dodatkowo nieuzasadnione oraz wprowadzające w błąd oznaczenia mogą być rozpatrywane pod kątem czynu nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku wątpliwości co do poprawności tzw. „green claims” zachęcamy do kontaktu! Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieprawidłowości, które skutkować mogą karami pieniężnymi.

Przewiń do góry