Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych.

Obecne komunikaty i ostrzeżenia obowiązujące w ramach prowadzenia reklamy produktów leczniczych zostały ocenione przez ministerstwo jako niezrozumiałe i niejasne dla odbiorcy.

Nowa regulacja przyczynić się ma do lepszego odbioru przez konsumentów treści reklam.

Co zatem ulegnie zmianie?

Jak możemy się dowiedzieć z uzasadnienia projektu, w rozporządzeniu znajdziemy następujące propozycje zmian:

  • zmianę treści ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego ‒ wprowadzenie ostrzeżenia w trzech różnych wersjach, lecz z zachowaniem głównego przekazu. Obecne ostrzeżenie nie wykazuje potencjału do budowania pożądanych postaw u odbiorców służących bezpieczeństwu stosowania produktów leczniczych zgodnie z ulotką. Proponowane nowe brzmienie ostrzeżeń buduje u odbiorcy pożądany nawyk konieczności zapoznawania się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania, która zawiera informacje dotyczące bezpiecznego dawkowania, stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz z wszelkimi przeciwwskazania do stosowania produktu leczniczego;
  • odstąpienie od obowiązku wskazywania przeciwwskazań do stosowania produktu leczniczego w reklamie kierowanej do publicznej wiadomości;
  • jako zmianę porządkującą, wprowadzono uaktualnienie nomenklatury, z uwagi na fakt wejścia w życie (po wejściu w życie zmienianego rozporządzenia) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 i 655).

Przewidziany został również okres przejściowy na wdrożenie ww. zmian. Reklama, której rozpowszechnianie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a niespełniająca nowych wymogów, może być rozpowszechniana po tym dniu, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Po tym czasie wszystkie reklamy muszą odpowiadać zmienionym wymaganiom.

Z projektem rozporządzenia mogą się Państwo zapoznać tutaj: https://legislacja.gov.pl/docs//516/12358550/12868802/12868803/dokument550342.pdf

Przewiń do góry