Podczas ostatniego spotkania CND za zamkniętymi drzwiami uczestnicy omówili dwie z sześciu rekomendacji WHO dotyczących konopi:
– usunięcie „wyciągów i nalewek” z konopi z Wykazu 1 do Jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r.
– dodanie przypis do pozycji dotyczącej konopi indyjskich w Wykazie 1 Jednolitej Konwencji z 1961 r. w celu wyjaśnienia, że ​​preparaty zawierające głównie CBD i do 0,2% THC nie podlegają kontroli międzynarodowej.

Zmiany te stanowiłyby duży postęp w otwarciu rynku na środki spożywcze z CBD oraz umożliwiłyby procedowanie postępowań autoryzacyjnych #novel food. Niestety, głosowanie dopiero w grudniu.

Przewiń do góry