Napoje energetyczne są popularne na polskim rynku od wielu lat. Jednak w ostatnim czasie zauważono niebezpieczny trend nadużywania tego typu napojów przez najmłodszych konsumentów.

W tym miejscu pragniemy Państwu przypomnieć, że zgodnie z uchwałą Zespołu ds. Suplementów Diety przy Głównym Inspektorze Sanitarnym zalecana dzienna porcja kofeiny w przypadku osób dorosłych nie powinna przekroczyć 400 mg, zaś jej jednorazowa porcja nie może przekroczyć 200 mg. Jednak uchwała odnosi się do suplementów diety, zaś napoje energetyczne niekiedy wprowadzane są do obrotu w innej kategorii i w niektórych przypadkach mają wielokrotnie wyższą zawartość kofeiny.

Z początkiem roku polski ustawodawca postanowił zmienić zasady reklamy, ale również sprzedaży napojów energetycznych.

Chociaż autorzy projektu nie posługują się zwrotem ,,napój energetyczny”, to doprecyzowanie w nowym art. 12l projektowanej nowelizacji jednoznacznie wskazuje, że chodzi właśnie o tę grupę napojów. Zgodnie z przywołanym przepisem za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny uważa się wyrób w postaci napoju będący środkiem spożywczym (…) w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie.

Jak zmieni się rynek, jeżeli przepisy wejdą w życie zgodnie z brzmieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym?

Reklama napojów z dodatkiem kofeiny oraz tauryny:

  1. nie będzie mogła być prowadzona w telewizji, radiu, kinie czy teatrze pomiędzy 6:00 a 20:00 (zakaz nie dotyczy reklamy prowadzonej przez organizatorów imprez sportów wyczynowych lub sportów profesjonalnych w czasie trwania imprezy);
  2. nie będzie mogła być prowadzona w prasie młodzieżowej i dziecięcej oraz na okładkach dzienników i czasopism;
  3. nie będzie mogła być prowadzona na słupach i tablicach reklamowych, plakatach – również wieloformatowych;
  4. nie będzie mogła być prowadzona w środkach usług informatycznych;
  5. nie będzie mogła być prowadzona przede wszystkim z udziałem młodzieży i dzieci;
  6. nie będzie mogła być skierowana do młodzieży, dzieci ani nie będzie mogła ich przedstawiać;
  7. nie będzie mogła łączyć spożycia napoju z witalnością i energią.

Powyżej wymieniliśmy Państwu siedem zakazów, ale lista jest o wiele dłuższa.

Sprzedaż napojów z dodatkiem kofeiny oraz tauryny będzie:

  1. zakazana osobom poniżej 18 r.ż.;
  2. zakazana na terenie szkół oraz innych jednostek oświaty;
  3. zakazana w automatach.

Za złamanie powyższych zakazów ustawodawca przewidział srogie kary. Za reklamę sprzeczną z wyżej omówionymi zasadami będzie groziła kara grzywny nawet do 500 000 zł albo kara ograniczenia wolności. Przepis będzie umożliwiał łączne zastosowanie tych kar.

Jeżeli sprzeczna reklama zostanie popełniona w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego będzie uznana osoba odpowiedzialna za zlecenie lub prowadzenie reklamy.

Kto złamie zakazy dotyczące sprzedaży napojów energetycznych będzie podlegał grzywnie lub karze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.

Zgodnie z projektem zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2024 r., aktualnie projekt został skierowany do notyfikacji technicznej w Komisji Europejskiej.

Przewiń do góry