W dniu 9 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Zdrowia.

Długo wyczekiwana tzw. „duża nowelizacja ustawy refundacyjnej” obejmuje kompleksowy przegląd przepisów dotyczących refundacji oraz wdrożenia rozwiązań, które mają na celu poprawę nie funkcjonujących prawidłowo przepisów. Projekt jest również odpowiedzią na wnioski kierowane przez przedsiębiorców obecnych na rynku farmaceutycznym, pacjentów i innych grup społecznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania jakie zostały przyjęte przez Radę Ministrów:

 • zmiana sposobu tworzenia całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • zmiana w zakresie procedowania wniosków refundacyjnych;
 • wydłużenie z 2 do 3 miesięcy terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia;
 • przyznanie kobietom w okresie połogu bezpłatnego zaopatrzenia się w leki;
 • podwyższenie z 15% do 25% podstawy limitu finansowania;
 • podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej);
 • wprowadzenie przepisów mających na celu podniesienie bezpieczeństwa lekowego pacjentów poprzez zwiększenie dostępności leków na terenie Polski;
 • wprowadzenie obowiązku utrzymywania zapasów przez każdego z producentów w ilości nie mniejszej niż 3 miesięczna średnia sprzedaży z poprzedniego okresu;
 • odstąpienie od wyrażenia zgody na dokonanie zmian w programach lekowych przez firmy farmaceutyczne posiadające już w danym programie swój produkt;
 • wprowadzenie mechanizmów mających na celu zachęcenie do produkcji leków w Polsce np. brak negocjacji z Komisją Ekonomiczną, wydanie decyzji refundacyjnej na dłuższy okres niż ustawowy, zwolnienie z części opłat itp.;
 • wprowadzenie przepisów mających na celu przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę.

Zachęcamy do śledzenia z nami dalszych prac legislacyjnych nad dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej!

Przewiń do góry