Walka z plastikiem wciąż trwa!

W 2019 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nr 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, która potocznie jest nazywana dyrektywą plastikową. Czy dyrektywa ma coś wspólnego z rynkiem środków spożywczych?  Oczywiście!

Przepisy dyrektywy określają zasady stosowania obowiązkowych oznaczeń na kubki na napoje, które są wyprodukowane z tworzyw sztucznych.

Czy wszystkie kubki na napoje są objęte dyrektywą plastikową i rozporządzeniem wykonawczym? Jak sprawdzić czy nasz produkt musi mieć szczególne oznaczenia? Z pomocą przychodzi Komisja Europejska, która opublikowała Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. W tabeli 4-8 przedstawiono przykłady niektórych kubków na napoje, które można uznać za objęte zakresem stosowania dyrektywy lub wyłączone z tego zakresu, na przykład:

  1. objęte:
  2. kubki na zimne napoje wykonane w 100 % z tworzywa sztucznego (z pokrywkami lub wieczkami lub bez pokrywek lub wieczek);
  3. kubki papierowe z wykładziną lub powłoką z biopochodnych i ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, sprzedawane w sklepach detalicznych i hurtowych;
  4. puste kubki wykonane w 100 % z tworzywa sztucznego i puste kubki papierowe z wykładziną lub powłoką z tworzywa sztucznego, przeznaczone do gorących lub zimnych napojów (z pokrywkami lub wieczkami lub bez pokrywek lub wieczek)
  5. wyłączone:
  6. kubki wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego sprzedawane w ramach systemu ponownego napełniania;
  7. kubki na napoje przeznaczone do ponownego użycia sprzedawane w sklepach detalicznych do wielokrotnego wykorzystania, o ile są zaprojektowane i wprowadzone do obrotu w tym celu i zazwyczaj w taki sposób postrzegane i wykorzystywane przez konsumenta;
  8. kubki przeznaczone do powtórnego napełniania, sprzedawane w sklepach detalicznych, do wielokrotnego użytku.

Dyrektywa ma już swoje akty wykonawcze. Jednym z takich aktów jest rozporządzenie wykonawcze Komisji nr  2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Rozporządzenieokreśla między innymi wzory oznaczeń, dopuszczalne wielkości oraz dodatkowe informacyjne, które mogą zostać oddane wraz z oznaczeniem.

Jakie oznakowania dotyczą kubków? Jest to uzależnione od ilości tworzywa sztucznego wykorzystanego do wytworzenia kubka. 

Kubki na napoje wykonane częściowo z tworzywa sztucznego, powinny zostać oznakowane poniższym znakiem:

Obraz1

Jeżeli Kubek został wykonany w całości z tworzywa sztucznego należy oznaczyć go poprzez nadrukowany znak:

Obraz2

Gdy oznaczenie będzie grawerowane albo wytłoczone kubek, który w całości został wytworzony z tworzywa sztucznego, powinien posiadać poniższą wersję znaku:

Obraz3

A co z rozmiarem lub miejscem umieszczenia znaku? Wytyczne w tym zakresie również znajdziemy w rozporządzeniu wykonawczym!

Jakie jest stanowisko Polski w sprawie walki z plastikiem?

Ustawą implementującą dyrektywę do ustawodawstwa polskiego ma być ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe. Co ważne, termin implementacji dyrektywy upłynął 3 lipca 2021 r., a do dnia 21 października 2021 r. polska regulacja nie weszła w życie.

Przewiń do góry