Czy 2022 r. okaże się rokiem zmian na polskim rynku konopnym? Wiele na to wskazuje!

 W drugiej połowie 2021 r. informowaliśmy Państwa o projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Pod koniec stycznia ten jakże wyczekiwany akt prawny został skierowany do ogłoszenia!

Co zmieniło się w rozporządzeniu?

Najważniejszą zmianą z punktu widzenia rynku konopnego jest uchylenie w załączniku nr II ,,wykaz substancji odurzających (…)”, część 4. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N pozycji 11 i 17, pod którymi znajdowały się ,,KONOPI ZIELE innych niż włókniste” oraz ,,ŻYWICA KONOPI”.

Jak informowaliśmy ostatnio,wykreślenie wyżej wskazanych pozycji z grupy środków odurzających grupy IV-N oznacza rozszerzenie zakresu ich stosowania. Dotychczas mogły one być wykorzystywane jedynie w celu prowadzenia badań oraz w lecznictwie zwierząt.

Przypominamy, że w wykazie środków odurzających I-N nadal znajdują się ,,KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste” oraz ,,ŻYWICA KONOPI” – zgodnie z ustawą ,,Środki odurzające grup I-N i II-N oraz substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P mogą być używane wyłącznie w celach medycznych, przemysłowych lub prowadzenia badań.

Rozporządzenie nie tylko uchyla wskazane pozycję, ale dodaje do wykazu nowe środki odurzające i substancje psychotropowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (4.02.2022 r.), czyli 19 lutego 2022 r.

Przewiń do góry