Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące konopi stają się faktem!

Nie tak dawno informowaliśmy Państwa o dwóch projektach nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pierwszy z nich dotyczył podwyższenia limitu THC do 0,3 % w suchej masie oraz możliwości uprawy konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego przez instytuty badawcze. Kolejny projekt zawierał propozycje zmiany w kwestii uprawy konopi włóknistych poprzez powołanie do życia rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych.

Podczas 48. posiedzenia Sejmu przeprowadzono prace związane z powyższymi projektami, a także przeprowadzono głosowania w sprawie proponowanych poprawek. Z przyjemnością informujemy, że oba projekty zostały uchwalone w Sejmie – ze znaczną przewagą głosów za!

Ustawy trafią teraz do Senatu, który wyrazi swoje zdanie na temat proponowanych zmian.

Senat ma trzy możliwości decydowania o kształcie ustawy:

 1. Senat może odrzucić ustawę w całości; wtedy ustawa jest przekazywana Sejmowi z zaznaczeniem, iż Senat nie wyraża zgody na daną ustawę;
 2. Senat może przyjąć ustawę bez zmian; wtedy marszałek Sejmu przekazuje ustawę prezydentowi do podpisu;
 3. Senat może wnieść poprawki do ustawy; wtedy ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat.

Podsumowując, najważniejsze zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii obejmują:

 • Zmiany definicji konopi włóknistych oraz ziela konopi innych niż włókniste – suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego nie przekracza 0,3% w przeliczeniu na suchą masę (w przypadku ziela konopi innych niż włókniste przekracza 0,3% THC);
 • Uprawy konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, mogą być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przez instytut badawczy;
 • Wprowadzenie definicji producenta maku oraz producenta konopi włóknistych;
 • Rozszerzenie katalogu przeznaczenia uprawy konopi włóknistych;
 • Powołanie do życia rejestru producentów maku oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku;
 • Powołanie do życia rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych;
 • Zmiana organu, który zajmuje się uprawą konopi, aktualnie zezwolenie wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), po wejściu w życie nowelizacji wpisu będzie dokonywał Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Obie ustawy zostały notyfikowane Komisji Europejskiej zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Zmiany w polskim ustawodawstwie dotyczące konopi stają się faktem!

Nie tak dawno informowaliśmy Państwa o dwóch projektach nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Pierwszy z nich dotyczył podwyższenia limitu THC do 0,3 % w suchej masie oraz możliwości uprawy konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego przez instytuty badawcze. Kolejny projekt zawierał propozycje zmiany w kwestii uprawy konopi włóknistych poprzez powołanie do życia rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych.

Podczas 48. posiedzenia Sejmu przeprowadzono prace związane z powyższymi projektami, a także przeprowadzono głosowania w sprawie proponowanych poprawek. Z przyjemnością informujemy, że oba projekty zostały uchwalone w Sejmie – ze znaczną przewagą głosów za!

Ustawy trafią teraz do Senatu, który wyrazi swoje zdanie na temat proponowanych zmian.

Senat ma trzy możliwości decydowania o kształcie ustawy:

 1. Senat może odrzucić ustawę w całości; wtedy ustawa jest przekazywana Sejmowi z zaznaczeniem, iż Senat nie wyraża zgody na daną ustawę;
 2. Senat może przyjąć ustawę bez zmian; wtedy marszałek Sejmu przekazuje ustawę prezydentowi do podpisu;
 3. Senat może wnieść poprawki do ustawy; wtedy ustawa ponownie trafia do Sejmu, by ten rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat.

Podsumowując, najważniejsze zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii obejmują:

 • Zmiany definicji konopi włóknistych oraz ziela konopi innych niż włókniste – suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego nie przekracza 0,3% w przeliczeniu na suchą masę (w przypadku ziela konopi innych niż włókniste przekracza 0,3% THC);
 • Uprawy konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego, mogą być prowadzone, po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przez instytut badawczy;
 • Wprowadzenie definicji producenta maku oraz producenta konopi włóknistych;
 • Rozszerzenie katalogu przeznaczenia uprawy konopi włóknistych;
 • Powołanie do życia rejestru producentów maku oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku;
 • Powołanie do życia rejestru producentów konopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu konopi włóknistych;
 • Zmiana organu, który zajmuje się uprawą konopi, aktualnie zezwolenie wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), po wejściu w życie nowelizacji wpisu będzie dokonywał Dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Obie ustawy zostały notyfikowane Komisji Europejskiej zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych, które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Przewiń do góry